Onze benadering

De lidfirma’s van earthlaw.network zijn gekozen vanwege hun identieke benadering van zaken

De beperking van de beoefende onderwerpen

Nichekantoren, de leden van het earthlaw.network, beperken hun praktijk vrijwillig tot enkele zeer specifieke rechtsgebieden met betrekking tot milieu en vastgoed, om deze perfect te beheersen en bruggen daartussen te bouwen en zo de toegang tot eersteklas advies te verzekeren.

De wetenschappelijke benadering van problemen

De leden van het earthlaw.network hebben een aanpak van zaken die gebaseerd is op wetenschappelijke kennis van de behandelde zaken. Dit komt voort uit een strenge permanente opleiding, uit onderzoek voorafgaand aan het schrijven van wetenschappelijke artikelen en werken en de voorbereiding van symposia en conferenties. Sommigen van hen doceren milieu- en vastgoedvakken aan universiteiten of instellingen voor hoger onderwijs. Deze interventies vereisen voortdurende wetenschappelijke actualisering. Anderen zijn ook lid of voormalig lid van hun ordinale organen, of deskundigen in Europese organen (CCBE, enz.).

De pragmatische aanpak van dossiers

De aanpak van de leden van het earthlaw.network is gebaseerd op praktijkervaring die voortvloeit uit het aantal behandelde dossiers, de relaties die zij onderhouden met andere professionals uit de sector (architecten, studiebureaus, vastgoeddeskundigen, landmeters, enz.). De pragmatische aanpak bestaat ook uit het vinden van praktische en effectieve oplossingen voor klanten.

De collaboratieve benadering van bestanden en teamwerk

De lidfirma’s van earthlaw.network bevorderen de bundeling van de kennis en expertise van hun leden door middel van teamwerk. Deze solidariteit komt zowel binnen een bedrijf als binnen het netwerk tot uiting.

Waar kunt u ons vinden?

earthlaw.network bestaat uit onderzoeken verspreid over 4 Europese landen. Raadpleeg de lijst met leden van ons netwerk om de advocaat te vinden die u het beste kan adviseren​.