Onze waarden

De bij earthlaw.network aangesloten advocatenkantoren worden gekozen vanwege hun gedeelde waarden

Excellentie en de wens om voortdurend te trainen

De advocaten van de aangesloten firma’s van earthlaw.network behouden een hoog competentieniveau door het voortdurend volgen van hun opleiding en door hun betrokkenheid bij wetenschappelijke en praktische activiteiten die verband houden met de behandelde zaken.
Zij volgen vervolgopleidingen op hun vakgebied, publiceren boeken en schrijven artikelen in gespecialiseerde juridische tijdschriften en houden hun kennis up-to-date door middel van reguliere bijscholing.
Sommigen van hen hebben een functie bekleed of bekleed bij instellingen voor hoger onderwijs of universiteiten.

Efficiëntie in dienstverlening en de wens om de beste oplossing voor de klant te vinden

Om effectief te zijn, beperken de leden van het netwerk hun praktijk tot een paar welomschreven rechtsgebieden op basis van hun connectiviteit en interactie.
Deze keuze stelt hen in staat een transversale en diepgaande kennis van deze onderwerpen te hebben, bruggen te slaan tussen de verschillende facetten van een dossier en het in zijn geheel te begrijpen, zonder echter verspreid te raken. Deelname aan het netwerk en de ondersteuning die het biedt, versterkt deze effectiviteit.

Toewijding aan klantenservice en de wens om de zaak tot het einde te verdedigen

De advocaten die lid zijn van het netwerk zetten zich in om de belangen van cliënten op dezelfde manier te verdedigen als de cliënt zelf, met de wens om de hem toevertrouwde zaak te winnen en deze tot het einde toe te verdedigen.

Solidariteit en de wens om kennis te delen maar ook om samen te werken met de opdrachtgever

De werkwijze van de bij earthlaw.network aangesloten firma’s is teamwerk, waardoor wij sneller en efficiënter kunnen handelen in zaken en de meest complexe juridische problemen kunnen oplossen. Deze solidariteit in het delen van kennis en ervaring zorgt er ook voor dat iedereen zich kan verbeteren​.

Respect en loyaliteit jegens de klant en het verlangen naar transparantie

De advocaten van de bij earthlaw.network aangesloten firma’s zijn ervan overtuigd dat respect en loyauteit de basis van elke authentieke relatie zijn. Ze willen een sterke band met de klant creëren, gedreven door de imperatieven van vertrouwen, ethiek en openhartigheid. Deze link impliceert dat zij betrokken zijn bij de zaken van hun cliënten en dat zij de vele kwesties, niet alleen maar juridische, “ter plaatse” kennen.

Over het algemeen zijn de advocaten van earthlaw.network onderworpen aan de ethiek van hun orde, die doordrenkt is van deze waarden van respect, loyaliteit en transparantie, evenals die van waardigheid, geweten, onafhankelijkheid, eerlijkheid, menselijkheid en eer. Ze letten vooral op hun respect. Zo oefenen verschillende advocaten die lid zijn van het netwerk functies uit binnen hun orde, of hebben zij deze uitgeoefend als adviseur, als lid van de tuchtautoriteiten, of zelfs als deken van de balie. Anderen oefenen functies uit binnen de Raad van Europese balies (www.ccbe.eu), een orgaan dat de ethische normen vaststelt die van toepassing zijn op advocaten bij hun grensoverschrijdende activiteiten.

Milieu-ethiek en de weigering om een ​​zaak te verdedigen die tot doel heeft een milieusituatie te verslechteren

Leden van het earthlaw.network implementeren interne procedures om hun impact op het milieu (afval, transport, energie) te verminderen. Leden van het earthlaw.network bevelen hun klanten oplossingen aan die het succes van hun energietransitie en, in het algemeen, hun verantwoorde milieutransformatie bevorderen. Zij helpen hen daarbij. Zij beschouwen een oorzaak die tot doel heeft een situatie vanuit milieuoogpunt te verergeren of waarvan de doelstelling is om niet aan milieuverplichtingen te voldoen, niet als ‘rechtvaardig’.

Waar kunt u ons vinden?

earthlaw.network bestaat uit onderzoeken verspreid over 4 Europese landen. Raadpleeg de lijst met leden van ons netwerk om de advocaat te vinden die u het beste kan adviseren​.