Waarom wij

Waarom kiezen voor een advocatenkantoor van earthlaw.network?

earthlaw.network verzekerd de cliënten van haar leden een kwaliteitsadvocaat, ongeacht het land waarin hun eigendom of project zich bevindt

Door deelname aan het earthlaw.network kunnen haar leden hun cliënten collega’s aanbevelen die voldoen aan de kwaliteitsnormen die zij mogen verwachten van een advocaat die snel en efficiënt handelt. De mondialisering van de economie vereist dat bepaalde bedrijven over activa beschikken of zich in verschillende staten ontwikkelen.
De lidfirma’s van het netwerk coöpteren elkaar vanwege hun vaardigheden, de waarden die zij overbrengen en hun werkmethoden. Ze kennen elkaar, hebben elkaar geëvalueerd om samen het netwerk te creëren en maken regelmatig de balans op van de voortgang van de dossiers die ze elkaar toevertrouwen.

earthlaw.network bevordert de uitwisseling van informatie over de interpretatie van soortgelijke teksten of dezelfde filosofie om de kwaliteit van de klantenservice te verbeteren

De advocaten van earthlaw.network ontmoeten elkaar en bespreken de evolutie van de wetgeving in hun respectievelijke landen. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen zij werkmethoden vergelijken en waar nodig hun praktijken ontwikkelen. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen zij elkaar informeren over ontwikkelingen in regelgeving en jurisprudentie op hun vakgebied.
Hoewel de milieu- en vastgoedwetgeving verschilt van staat tot staat of zelfs, binnen een staat, van regio tot regio, is de evolutie ervan vaak gebaseerd op identieke principes die voortkomen uit internationale verdragen of Europese regelgeving. De jurisprudentie en doctrine die zich in een staat of regio ontwikkelen, kunnen vaak van de ene wetgeving naar de andere worden omgezet. Het netwerk bevordert de overdracht van deze nuttige kennis om de kwaliteit van het dagelijkse bestandsbeheer te verbeteren​.

earthlaw.network maakt een optimaal beheer van grensoverschrijdende zaken mogelijk

Grensoverschrijdende elementen kenmerken bepaalde milieuvraagstukken. Hetzelfde geldt voor de aanleg van bepaalde grote infrastructuren. De vormgeving en juridische monitoring ervan vereisen dan expertise in twee of meer wetgevingen. Het gezamenlijke werk van verschillende lidfirma’s van earthlaw.network die elkaar kennen, vormt in dit geval een duidelijk voordeel voor de cliënt die met deze situatie wordt geconfronteerd​.

earthlaw.network helpt bij het verbeteren van het opstellen of betwisten van nieuwe wetgevende teksten

Sommige lidfirma’s van earthlaw.network assisteren overheden bij het opstellen van nieuwe regelgeving of betwisten deze voor de bevoegde rechtbanken. Het bestaan ​​van het netwerk biedt toegang tot advocaten met diepgaande kennis van modernere wetgeving of rechterlijke uitspraken die deze in twijfel trekken. De milieuwetgeving vindt voor het grootste deel zijn oorsprong in Europese richtlijnen die bekend en bestudeerd zijn, zodra ze door de Europese instellingen door alle leden van het netwerk zijn aangenomen. Samenwerking binnen het earthlaw.network blijkt waardevol in het kader van de ontwikkeling van nieuwe regelgeving die daarop gebaseerd is of het opstellen van het in te dienen beroep tegen nieuwe wetgeving.

Laten we samenwerken!